IFV Onderzoek & Kennisdocumenten

Wij collecteren omdat

de brandwondenstichting zich alweer 50 jaar inzet om een betere zorg voor brandwondenpatiënten te realiseren, maar ook om brand en brandwondenongelukken te voorkomen. Onze afdeling voert ook onderzoek uit om uiteindelijk branden en slachtoffers bij brand te kunnen voorkomen. De brandwondenstichting maakt gebruik van deze onderzoeken. Wist u dat de brandwondenstichting een drijvende kracht is achter de brandpreventiecampagnes? De collecteweek is van start gegaan en de brandwondenstichting kan uw steun gebruiken. Daarom vragen ik u een bijdrage te leveren door een donatie te doen.

14 Donateurs
€ 182 Opgehaald